Tanulási zavar

A tanulási zavar összetett fogalom, problémaegyüttes. Gyakran használják ezt a fogalmat pl. akkor, ha a gyereknek gyenge a teljesítménye, alacsony a tanulmányi szintje egy-egy tantárgyból, részteljesítmény- zavara van, vagy akár kiegyenlítetlen iskolai teljesítmény esetén is. Igazából tanulási zavarról akkor beszélhetünk azonban, ha a gyermek egy vagy több képesség, részképesség hibás működése miatt egy vagy több tárgyból nem tud megfelelni az iskolai minimum követelményeknek.
Milyen okok válthatják ki a tanulási zavarokat?


Bizonyos genetikai tényezők (pl. agykárosodás, fejlődési rendellenességek, működési zavarok), valamint környezeti tényezők, melyek együttesen hatnak a genetikai tényezőkkel, és károsítják az információ feldolgozási folyamatot.
A tanulási zavar típusai:
 • részképességzavarok, pl. egyensúlyrendszer zavarai, figyelemzavar, memória zavara, gondolkodás zavarok, nagymozgások zavarai, finommotorika zavarai, a cselekvés tervezésének és irányításának zavarai hiperaktivíitás, a kezesség problémaköre
 • komplex tanulási zavar, pl. Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia
 • a viselkedés, énkép, önértékelés területén jelentkező zavarok
A tanulási zavarral küzdő gyermek személyisége és viselkedése
 • Általában érzelmileg igen labilisak
 • Alacsony a motiváltságuk csekély érdeklődést mutatnak a tanulás iránt
 • Gyakran szorongóak
 • Alacsony a tolerancia-szintjük
 • Nehezen tudnak a szociális követelményeknek megfelelni,szabályokat, korlátokat nehezen tartják
 • Kialakulatlan a feladattudatuk feladathelyzeteket nehezen tartják
 • Általában gyenge, vagy hibás az önértékelésük.
 • Nehezen tudnak a közösségbe beilleszkedni
A tanulási zavar tehát egy olyan problémakör, amely a gyermek és a szülő életét jelentősen megnehezíti. Ezért érdemes és ezért szükséges a célirányos egyéni fejlesztés. Ebben az esetben lehetőséget kapnak arra, hogy minden területen fejlődjenek és sikeres felnőttekké váljanak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése