Szókincs...

Tapasztalataim szerint sok gyerek manapság nehezebben fejezi ki magát szóban és írásban egyaránt.
Az ilyen gyerekek keveset beszélnek, az iskolába bekerülés időszakában sok gyerek szókincse nagyon korlátozott terjedelmű. Általában szavakkal, vagy rövid egyszerű tőmondatokkal fejezik ki magukat.
Sok esetben ez olyan problémát okoz, hogy a gyerek nem érti pontosan, miről is van szó, illetve az olvasottak során sem tudja értelmezni a szöveget. Ez tehát az egész iskolai életére és ezzel együtt a későbbi pályájára is kihathat.


Miből fakad ez? 
A mai digitális világban sajnos egyre jobban háttérbe szorul a beszéd, és annak jelentősége. A gyerekek ott ülnek a TV, a képernyő előtt, és ez eléggé beszűkíti a világukat. Arról amit látnak is nehezen számolnak be. Az iskolában is sok helyen előtérbe került a számonkérés során a tesztek írása, ezzel együtt háttérbe került a beszéd fontossága.  Hiszen sokkal egyszerűbb felmérni a gyerek teljesítményét egy teszttel, mint egy szóbeli felelettel. 

A probléma természetesen árnyalt: vannak olyan gyerekek, akiknek a szókincse szélsőségesen kevés, de legtöbbször a hétköznapok során szinte alig tűnik fel a szókincs gyérsége. A baj akkor kezdődik igazán, amikor mondjuk számot kell adni az olvasottakról az iskolában, netán szóban be kell számolni valamiről, vagy valamilyen eseményen azt várjuk a gyerektől, hogy szépen fejezze ki magát. Ilyen esetekben nem lehet a saját fiatalos nyelvezetét használni, hanem választékosan kellene magát kifejezni.

Ugyanilyen problémás helyzet adódik az írásbeli szövegalkotás során. A gyerekek nehezen találják a szavakat, nem használnak választékos kifejezéseket, sokszor teljesen egysíkúak az irományok - azokra a modern, de nem túl szép kifejezésekre hagyatkoznak, amelyeket a TV-ből lestek el a különböző sorozatokból, valóság-showkból. Persze nem is azt várjuk, hogy irodalmian fejezze ki magát, csupán annyit, hogy a korának megfelelő széles szókinccsel tudja ezt megtenni, ha kell akkor választékosabban és egész, kerek mondatokban - hiszen a későbbi életük során gyakran lesz szükség erre.

Mit tegyünk, hogy ez ne így legyen?

Beszélgessünk sokat a gyerekkel, már egész kicsi korától kezdve. A gyerekek szeretnek beszélni, mesélni, főleg ha látják, hogy ilyenkor a felnőtt figyel rájuk, és nem csak fél füllel, rövid, egyszavas válaszokkal reagál a beszámolókra.  Ha a családban nem szokás a beszélgetés, akkor a gyerek is ezt a rövid, tömör formát fogja követni, hiszen ezt a mintát látja maga előtt. Tehát először gondoljuk át, hogy a családban milyen szokások uralkodnak, és ha kell , akkor próbáljunk meg változtatni rajta.  
Partnerek legyünk a beszélgetésben. Teljes figyelemmel forduljunk a gyerek felé, ha beszél, javítsuk ki, ha szükségesnek látjuk. Mindig törekedjünk arra, hogy egész mondatokban fejezze ki magát.

A gyerek szókincsét folyamatosan fejleszteni bővíteni kell. Erre szüksége van ehhoz, hogy az érkező információkat megfelelően fel tudja dolgozni.
Sokszor olyan kifejezések jelentését nem ismeri, amelyek számunkra teljesen egyértelműek. Tapasztalatom szerint a gyerekek használnak is olyan szavakat, amelyeket nem értenek. 
Érdemes a gyerektől megkérdezni egy meseolvasás, vagy tanulás során, hogy érti-e minden szavát. A mesékben sok olyan kifejezés van, főleg a régies szavak, amelyek magyarázatra szorulnak. Ezeket mindenképpen emeljük ki. Magyarázzuk meg, fogalmazzuk meg, hogy mondanánk ezt manapság.
A szómagyarázatnak nem kell okvetlenül száraz, szóbeli magyarázatnak lennie. Sok olyan változatos formája létezik, amely játékosabb, és a gyerek élvezi is, pl. Rajzold le! Keresd ki a képek közül az ide illőt! Csoportosítsd a hasonlókat! stb…
Beszéltessük a gyereket képekről! Erre kiválóan alkalmasak a könyvek illusztrációi. Kérjük, hogy mondja el mit lát, és biztassuk hogy ez a beszámoló legyen minél érzékletesebb. /Mond el, hogy mit látsz a képen úgy, hogy csukott szemmel én is lássam!/

Mindezek apró, hétköznapi segítségek, csak egy kis odafigyelést igényelnek, de megérik a fáradtságot. Büszkék leszünk, ha gyermekünk minden helyzetben az életkorának megfelelően, választékosan fejezi ki magát.

Szigetfalvi Mariann

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése