Menjen iskolába a gyerekem?

Mostanában gyakran teszik fel nekem ezt kérdést... Nem is csoda, hiszen a nagycsoportos gyerekek szüleinek e körül forognak mostanában a gondolatai, hiszen nem könnyű döntés. Az elkövetkező hónapokban dönteni kell, menjen-e iskolába a gyerek, vagy maradjon még egy évet az óvodában. 
Nézzük meg hát, mik a legfontosabb tényezők, amelyek befolyásolhatnak Titeket a döntéshozásban...

Nagy dilemma ez, nehéz eldönteni abban az esetben, ha úgy érezzük, hogy még nem áll készen a gyerek ekkora változásra. Hiszen nem láthatjuk előre, hogyan fog reagálni a változásokra.
Az iskolaérettség nagyon összetett, sokrétű dolog. A legtöbb szülő nincs azzal tisztába, hogy pontosan mit is kell tudnia agy iskolaérett gyereknek... Nézzük meg röviden a főbb szempontokat!

Fontos a megfelelő testi fejlettség. Erre a korra a gyerekek általában elérik a 120-130 cm-es magasságot, és a 20-22 kg-ot. Persze vannak ez alól kivételek, ami nem akadálya a beiskolázásnak. A fizikai fejlettség azért fontos, mert a gyereknek bírnia kell a leterhelést, ami az iskolában az óvodához képest jelentősen meg fog nőni.
Rendelkeznie kell egyfajta önállósággal. Tudjon egyedül öltözködni. cipőt kötni, tisztálkodni, étkezni, vagyis alapvetően tudja magát ellátni, ismerje az alapvető higiéniai szabályokat. A gyerekek nagy többségénél nincs is ezzel semmi gond, de azért mindig vannak akiknek ezek a feladatok gondot jelentenek. Az iskolában már nem lesz mindig valaki, aki segít neki.
Fontos, hogy erre a korra kialakuljon a jobb, vagy bal kéz dominanciája. Ismerje a jobb, bal fent, lent fogalmát, az irányokat. A ceruzafogása eddigre már kialakult, a nyomatékának határozottnak kell lennie.  Tudjon sorokat alkotni, ritmust követni. Ezek nélkül könnyen előfordulhatnak betűcserék, írásnehézség, olvasási nehézség. Az alak, forma, nagyság és színállandóság  biztosítják a kis és nagybetűk felismerését, fontos, hogy felismerje és rajzolni tudja az alapvető formákat, alakokat.
Tudjon egy képről összefüggően beszélni 4-5 mondatban. Ezek egyszerű mondatok lehetnek, átlagos szókinccsel. Tudjon beszámolni szóban az élményeiről, elmesélni egy történetet úgy, hogy a felnőtt hallgató könnyen megértse.
Tudjon a gyermek gondolkodási műveleteket végezni, következtetéseket levonni, ítéletet alkotni - ezek alapvető készségek az iskolai tanuláshoz. 
Megfelelően fejlett legyen a rövid és hosszú távú memóriája.
Fontos kiemelni a figyelem fejlettségét. A könnyen elterelhető, nehezen motiválható, fenntartható figyelem rendszertelenné, zavarossá teheti az iskolai ismeretek elsajátítását. Ha nem alakult ki a gyerekben a megfelelő feladattudat, akkor nagyon nehéz lesz őt tanulásra késztetni. 
Fontos a megfelelő szocializáció is. Tudjon a társaival, a felnőttekkel kapcsolatot teremteni.
Az idegrendszeri fejlettségről is szólni kell. Ha a gyermek idegrendszere nem elég fejlett, akkor mindenképpen jobb, ha még egy évet az óvodában marad.

Ezek tehát a legfontosabb szempontok az iskolaérettségnél, amelyek befolyásolhatják a gyermekünk iskolai sikereit - ha több szempontból is úgy érezzük, hogy nem elég érett, akkor valóban jobb az óvodában maradni, de érdemes jól átgondolni a döntést. Mielőtt döntést hozunk célszerű szakemberhez fordulni, ha kételyeink merülnek fel a gyermek iskolaérettségével kapcsolatban - az óvónők, valamint a tanulási képességeket vizsgáló bizottság szakemberei tudnak segíteni.

Szigetfalvi Mariann

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése