Tanulj szóban! De hogyan?


A tanulási folyamat sikeressége nagymértékben függ attól, hogy milyen a gyerekek tanulási technikája. De mi szülők mit is értünk tanulás alatt? 
Sokan a tanulás alatt azt értik, hogy elkészíti a gyerek az írásbeli feladatait, esetleg olvas és ezzel végzett is. De kimarad valami, ami fontos!

Az írásbeliség csak egy része a munkának. Ugyanilyen fontos ugyanis a szóbeliség is.
Ahogy nő a gyerek, egyre több a szóbeli feladata - gondoljunk csak bele, fiatalként mennyi mindent kell majd szóban produkálnia a középiskolában, érettségin, vagy a főiskolán. Ha a szóbeli tanulás technikáját nem alakul ki időben, akkor bizony amikor szüksége lesz rá, nem fogja tudni mihez kezdjen, hogyan álljon hozzá. Sok gyerek azt gondolja, hogy ha a szóbeli tanulnivalót elolvassa, akkor ezzel meg is tanulta. Ez azonban sajnos csak nagyon ritka esetben működik.
A szóbeliségnek is megvan a maga módszertana, technikája. Ezt minden gyereknek el kell sajátítania a siker érdekében. Persze ezek a módszerek  is lehetnek egyénenként eltérőek, de nézzünk néhány általánosan bevált technikát!


  1. Első lépésként mindig ismerkedjen meg a megtanulandó szöveggel. Olvassa el, és olvasás közben emelje ki azokat a kifejezéseket, amelyek értelmezése problémát jelent. Először ezeket kell tisztázni, megmagyarázni, hiszen ez majd hozzásegíti a szöveg teljes megértéséhez. Ez egyfajta szókincsfejlesztés is egyben.
  2. Amikor a szavak, kifejezések jelentését tisztáztuk, jöhet a szöveg újra elolvasása. Az olvasás közben húzza alá, vagy emelje ki a lényeget, a kulcsszavakat. Ez azért fontos, mert később erre építheti fel a mondandóját.
  3. A következő lépésként a kiemelt kulcsszavak segítségével készíthet egy vázlatot, amely az egész felelet/előadás gerincét képezi. Ez nagyban fejleszti a logikai és a lényeglátási képességet, amelyek nem jönnek később sem rosszul!
  4. Ezek után meg lehet próbálni szóban összefoglalni az olvasottakat, a már meglévő vázlat alapján. Sok gyerek igényli, hogy hangosan mondhassa fel valakinek, hallgassuk hát meg, de ne szóljunk közbe.
  5. Ha szükség van rá, akkor olvassa el még egyszer a szöveget,ez segíteni fog a vázlat kiegészítésében.
  6. Ha a gyerek a hangos tanulás híve, ne gátoljuk ebben. Sokan így tudnak jól memorizálni.

Ha  úgy gondolod, hogy gyermeked még kicsi ehhez, vagy nincs ilyen szinten, akkor is el lehet kezdeni ebbe az irányba építkezni. Először csak egyszerű szöveggel, egyszerű vázlattal. Keressétek meg együtt a fontos dolgokat egy-egy rövid mesében és rajzoljátok / írjátok le. Ez a technika fejleszti a szövegértést, a szókincset, a lényeglátást, a logikai képességét, könnyebben fogja észrevenni a dolgok közötti összefüggéseket, és sokkal könnyebben fog tanulni egy idő után.

Ha már a kezdetekben ilyen tudatos technikával dolgozza fel a fontos szövegeket, nem lesz probléma a visszaadásukkal később sem. A sikeres tanulás egyik kulcs a tudatosság! 

by: Szigetfalvi Mariann

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése